۱۲/۰۷/۱۳۹۵

عالم ارواح

زمینه :
باور کن روح آدم‌ها در این جهان جا نمی‌شود. هر گوشه‌ای را که نگاه می‌کنی، "دلتنگی" است، آدمی است که هیچ نمانده از ظرف وجودش سرریز شود و چه بسیار آدم‌ها که سرریز شده‌اند و روی سنگفرش خیابان ریخته‌اند، اما چه فایده، لگد کوب پاهای دیگری شده‌اند که به سرریز شدن آن‌ها هم هیچ نمانده. اگر می‌خواهید سرریز شوید، در کوه و بیابان سرریز شوید، شاید در اعماق خاک فرو رفتید و گلی، درختی، بوته‌ای رویید، سایه‌ای برای آرمیدن سبز شد. می‌گویند خارجی‌ها "آسفالت نفوذپذیر" ساخته‌اند، می‌خواهند با آن جلوی جاری شدن سیلاب را بگیرند. سیلاب بهانه است، می‌خواهند موقع سرریز شدن، زیر پا نمانند، توی زمین بروند. چند سال دیگر می‌بینی، روی آسفالت‌هایشان چمن هم سبز می‌شود، لابد فکر می‌کنند، با کاشتن خودشان و آب دادن و سبز کردنش چیزی درست می‌شود! شاید هم درست بشود، ما که امتحان نکرده‌ایم. ولی بعید می‌دانم، چمن‌ها و دار و درخت‌ها هم حال و روز خوشی داشته باشند. تصور کن سالی یکبار تمام برگ‌هایت فرو بریزد و دوباره جوانه بزنی، روز از نو و روزی از نو، خوب که فکرش را بکنی، می‌بینی حال و روز خودمان هم همین است: سینوسی، که آخرش به کجا برسیم؟ باور کن روح آدم‌ها در جهان جا نمی‌شود، شاملو می‌گوید: "هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر".

گاهى با خودت فكر مى كنى به آدم هايى كه پيش از تو زندگى كرده اند و در خاك آرميده اند و آدم هايى كه پس از تو خواهند آمد و سرگيجه مى گيرى از زياديشان و از خودت مى پرسى، آيا واقعا رستاخيزى هست كه همه اين آدم ها را يكجا جمع كند؟ وقتى به بزرگى روحى فكر كنى كه ذره ناچيزى از آن در وجود هر يك از اين آدم ها به وديعت نهاده شده، سوالت، موضوعيت خودش را از دست مى دهد. آن وقت مى فهمى چرا انسان موجودى اجتماعى است، چرا اينقدر به دنبال درك كردن و درك شدن است. چرا به دنبال حس مشترك با آدم هاى ديگر است، مى خواهد غم ها و خوشحالى هايش را به اشتراك بگذارد. پازلى است كه قطعات خودش را جستجو مى كند، مى خواهد خودش را با آدم هاى ديگر تكميل كند، آن روح بزرگ را بسازد و عجيب است كه گاهى آن روح بزرگ در وجود بعضى آدم ها بيشتر ديده مى شود، و بودن با آن آدم ها، بيشتر خوشحالش مى كند.

0 Comments


Leave a Comment

راهی است نه کوتاه راهی که می روم ،
باری بر دوش می کشم که سبک نیست ،
و آینده ای که شاید روشن هم نه ،
باشد همراهی تو راهم را کوتاه ، بارم را سبک و نهایتم را روشنتر سازد ،
چرا که "ما" بودن روشنتر از "من" بودنست !
روشن کن
بسم الله ...


آسان ترین راه برای نظر گذاشتن انتخاب نام و آدرس اینترنتی است در صورت تمایل می توانید محل مربوط به آدرس اینترنتی را خالی بگذارید .
مسئولیت نظرات با نویسندگان آن هاست