۱/۰۴/۱۳۹۶

نقدى بر رمان دير يا زود اثر آلبا دسس پدس

زمینه :
"دير يا زود" داستان آدم هايى است كه خوشبختى را جستجو مى كنند. داستان زنى كه بواسطه آگاهى هايى كه بدست آورده، ديگر نمى تواند به شيوه ديگران خوشبخت باشد. يك جايى در كتاب مى خوانيم كه "بالاخره هر آدمى دير يا زود بايد ميان خوشبختى و عقل يكى را انتخاب كند." هرچند بعيد مى دانم اين امر چندان هم انتخابى باشد، روزى كه قدم در راه بى برگشت آگاهى مى گذاريد، كسى به شما نمى گويد خوشبختى خود را به طرز غير قابل بازگشتى از دست خواهيد داد و تنها اندكى از سعادت و خوشحالى در زمينه اى از دلتنگى و آشفتگى، سهم شما از خوشبختى خواهد بود، كسى به شما نخواهد گفت، قدم در راه بى بازگشتى مى گذاريد كه ديگر هرگز نخواهيد توانست بواسطه تجمل زندگى مردمى كه آن ها را خوشبخت مى پنداريد، خوشبخت باشيد. شايد بخاطر همين است كه در ميان همه ترديدها، تنها فكرى كه به ذهن قهرمان داستان نمى رسد، بازگشت به زندگى پرتجمل گذشته است، آن زندگى ديگر برايش خوشبختى را به ارمغان نخواهد آورد. او زنى است كه در جستجوى استقلال در برابر خانواده و تابوهاى اجتماعى ايستاده و حالا با اينكه لزوما خوشبخت نيست، اما قدم در راهى بى بازگشت نهاده است و ديگر هرگز نمى تواند به عقب بازگردد. آنچه باقى مانده، تنها آينده است ... 

آلبا دسس پدس هميشه از زنان و دغدغه ها و مشكلاتشان سخن مى گويد و هميشه جانب انصاف را نگه مى دارد و هرگز به ورطه مردستيزى نمى افتد. نكته در خور توجه اين كتاب اين است كه خوشبختى قهرمان داستان كه يك زن است در نهايت در گرو رابطه با يك زن و نه يك مرد و رابطه اى غير جنسى قرار دارد، در گرو درك شدن و درك كردن در رابطه با زنى از طبقه اى ديگر، با آگاهى بسيار كمتر كه ساختن زبانى مشترك با او، زمان مى طلبد! آلبا دسس پدس چه مى خواهد بگويد؟ يك جايى در كتاب از زبان شخصيت اول داستان مى خوانيم كه او و معشوقش هر دو مى دانند كه رابطه زن و مرد با يكديگر هيچ چيز را در زندگى تغيير نخواهد داد. منظور از اين "هيچ چيز" دقيقا چيست؟ همه ما مى دانيم كه رابطه با جنس مخالف چيزهايى را در زندگى تغيير مى دهد، اما آنچه كه تغيير نمى دهد شايد خوشبختى واقعى باشد، شايد وقايعى باشد كه در هر صورت بايد به تنهايى پشت سر گذاشته شوند. استنتون مى گويد:"در شكست ها و پيزورى هاى تجربه بشرى هر انسانى تنهاست و بايد بر پاى خود بايستد."

 كتاب پر است از مفاهيمى كه سنت هاى رايج را به چالش مى كشد و آدم را به فكر وادار مى كند.

0 Comments


Leave a Comment

راهی است نه کوتاه راهی که می روم ،
باری بر دوش می کشم که سبک نیست ،
و آینده ای که شاید روشن هم نه ،
باشد همراهی تو راهم را کوتاه ، بارم را سبک و نهایتم را روشنتر سازد ،
چرا که "ما" بودن روشنتر از "من" بودنست !
روشن کن
بسم الله ...


آسان ترین راه برای نظر گذاشتن انتخاب نام و آدرس اینترنتی است در صورت تمایل می توانید محل مربوط به آدرس اینترنتی را خالی بگذارید .
مسئولیت نظرات با نویسندگان آن هاست